Horányi Mátyás Emlékdíj alapítása és szabályzataA Horányi Mátyás Alapítvány a magyarországi hispaniszta kutatók és a spanyol nyelv és irodalom szakos tanárok nemzedékeit négy évtizeden keresztül oktató, nemzetközi hírű hispaniszta professzor, Horányi Mátyás nevének és munkásságának emlékére és tiszteletére, halála 20. évfordulójának évében, egy róla elnevezett kitüntető emlékdíj, a Horányi Mátyás Emlékdíj alapítását határozta el.

A Horányi Mátyás Emlékdíjra olyan 30 év alatti fiatal hispaniszták, kiemelkedő eredményeket elérő egyetemi hallgatók, doktoranduszok, fiatal kutatók, tanárok és fordítók pályázhatnak, akik - Horányi Mátyás tudományos munkássághoz és fáradhatatlan szervező tevékenységéhez hasonlóan - a spanyol nyelv és az ibéramerikai spanyol nyelvű irodalom terén kimagasló tudományos értéket képviselnek, tevékenységükkel hozzájárulnak a magyarországi hispaniszta kutatási hagyomány folytatásához, a spanyol ajkú országok kultúrájának hazai megismertetéséhez, dicsőséget szereztek az ELTE Spanyol Tanszékének, ezzel is öregbítve a Tanszék hírnevét, illetve tudományos munkájukon kívül sokat tettek a diák-közélet kialakulásáért és fejlődéséért.

A Horányi Mátyás Emlékdíj pályázati kiírására minden páros évben január 15-ig kerül sor, - első ízben 2016. január 15-ig. A pályázatok beérkezési határideje minden páros év április 15. napja.

Az üvegből készült emlékdíjat Horányi Mátyás professzor arcképe és aláírása díszíti.

A kitüntetett adományozó oklevelet, a díj névadójának magánkönyvtárából egy spanyol nyelvű könyvkülönlegességet és pénzjutalmat kap. A kitüntetettek száma alkalmanként maximum két fő, az Emlékdíjat ugyanazon személy csak egyszer kaphatja meg.

A beérkezett pályázatokat a Horányi Mátyás Alapítvány Kuratóriuma az ELTE Spanyol Tanszékének vezetőjével közösen értékeli, a döntés nyílt szavazással, szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén a kuratóriumi elnök szavazata dönt. Ha a Kuratórium úgy ítéli meg, hogy nem érkezett be olyan pályázat, amely méltó lenne a Horányi Mátyás Emlékdíjra, akkor joga van ahhoz, hogy az adott évben ne hirdessen nyertes pályázatot. A Kuratóriumi ülésről jegyzőkönyv készül.
A Kuratórium a nyertes pályázót a döntés időpontját követő két héten belül e-mailben értesíti, valamint a Horányi Mátyás Alapítvány és az ELTE Spanyol Tanszékének honlapján a pályázat eredményét közzéteszi. A kitüntetett egy elfogadó nyilatkozat aláírásával hozzájárul, hogy a Horányi Mátyás Emlékdíj elnyerésével kapcsolatban neve nyilvánosságra kerüljön.
A kitüntetést ünnepélyes keretek között az Alapítványt létrehozó Bárdosi Vilmos Antalné Horányi Olga Krisztina az ELTE Spanyol Tanszékének mindenkori vezetőjével és a Kuratórium elnökével. vagy annak távollétében dr. Horányi Mártonnal adja át. Az átadásra meghívót kapnak a Horányi Mátyás Alapítvány és a Horányi Mátyás Emlékdíj támogatói és mindazok, akiknek jelenléte a díjátadás rangját és méltóságát emeli, beleértve a korábbi kitüntetetteket is.

A Horányi Mátyás Emlékdíj díjalapját az SZJA 1% felajánlásokból kapott összeg, valamint célzott támogatások képezik. A támogatót jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik. A befizetéseket az Alapítvány az OTP banknál vezetett számláján köszönettel fogadja.

Bankszámlaszám: 11702036-20714413
IBAN: HU41 1170 2036 2071 4413-0000 0000
Swift code: OTPVHUHB