Horányi Mátyás publikációi
Publicaciones de Mátyás Horányi 1. Könyvek, monografikus kiadványok
  Libros, publicaciones de carácter monográfico

  • Carl Maurer díszlettervei /Los decorados teatrales de Carl Mauer/ Színháztörténeti Füzetek, N° 8, 1957, 38.

  • Az Eszterházy-színházak szövegkönyvei /Los libreti de los teatros Eszterházy/ Színháztörténeti Füzetek, N°17, 1957, 26.

  • Eszterházy vígasságok /Las fiestas de Eszterháza/ Akadémiai Kiadó, 1959, 269.

  • Das Esterházysches Feenreich. Akadémiai Kiadó, 1959. 269

  • The Magnificence of Eszterháza Barrie and Rochliff, London, 1962. 269.

  • Ugyanez /Lo mismo/: Dufour Ed., Philadelphia, 1962. 269

  • Ugyanez /Lo mismo/: Akadémia Kiadó, 1962, 269

  • Las dos soledades de Antonio Machado Akadémia Kiadó, 1975, 163. / Változatlan kiadás /Reedición/ 1977, 163.

 2. Kézikönyvek, tankönyvek
  Manuales, libros de texto

  • Spanyol leíró nyelvtan /Gramática española/ I. Egyetemi jegyzet, 1957

  • Spanyol leíró nyelvtan /Gramática española/ II. Egyetemi jegyzet, 1958

  • A spanyol reneszánsz /El Renacimiento en España/. In: Világirodalom. Egyetemi jegyzet. 1961

  • Spanyol irodalmi szöveggyűjtemény /Antología de textos literarios españoles/ I. Egyetemi jegyzet. 1966, 245

  • Spanyol irodalmi szöveggyűjtemény /Antología de textos literarios españoles/ II. Egyetemi jegyzet. 1966, 229

  • Spanyol leíró nyelvtan (társszerzővel) /Gramática española (coautor)/ Tankönyvkiadó, 1970, 191 / Változatlan kiadások /Reediciones/: 1973, 1975, 1978

  • Spanyol nyelvkönyv a gimnáziumok szakosított tantervű III. osztálya számára /Libro de texto para estudiantes de español de tercer grado/ Tankönyvkiadó, 1971, 347. (társszerzővel, coautor) Több kiadás /varias reediciones/

 3. Antológiák, tanulmánykötetek, akták
  Antologías, colecciones de estudios, actas de congresos

  • Italia ed Ungheria. Dieci secoli dei rapporti letterati. A cura di M. Horányi e T. Klaniczay.Akadémiai Kiadó, 1967, 393

  • Il Romanticismo. Atti del VI. Congresso Internazionale per gli studi di Lingua e Letteratura Italiana. A cura di M. Horányi e M. Fogarasi. Akadémia Kiadó, 1969, 718

  • Cuentos españoles. Tankönyvkiadó. 1970. 111 Változatlan kiadás /Reedición/: 1973

  • Sándor Petőfi: Libertad, amor. Corvina, 1974, 184 Válogatás, előszó, jegyzetek /Selección, prólogo y notas de/ M. Horányi

  • Szobor a tengeren. Mai perui költők antológiája. /Antología de poetas peruanos contemporaneos Válogatás, előszó, jegyzetek /Selección, prólogo y notas de/ M. Horányi. 1976, 188. Európa, Modern Könyvtár 300

  • Actas del Simposio Internacional de Estudios Hispánicos. Budapest, 18-19 de agosto de 1976. Edición a cargo de M. Horányi Akadémiai Kiadó, 1978, 523

  • Hová mégy a nyárban? Modern Chilei költők. /Poetas chilenos modernos/ Válogatás, tanulmány, jegyzetek /Selección, estudio y notas de/ M. Horányi. Európa, 1979. 269

  • Actas del Congreso Internacional de la Asociación Europea de Profesores de Español. Budapest, 31 de julio – 4 de agosto de 1978. Edición a cargo de M. Horányi. Akadémiai Kiadó, 1980, 351

  • Memoria del XX Congreso del Instituto Intgernacional de Literatura Iberoamericana Edición a cargo de M. Horányi. Budapest, 1982, 650

 4. Tanulmányok
  Estudios

  • A commedia dell’arte társadalmi háttere Filológiai Közlöny, 1955, 1-2, 33-45, 177-184

  • A színháztörténeti képanyag katalogizálásának kérdéséhez Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1957, 301-306

  • Mozart-operák Eszterházán és Kismartonban Zenetudományi Tanulmányok, 1957, VI. 729-744

  • Az Eszterházy Opera. Zenetudományi Tanulmányok, 1957, VI, 729-744

  • Klasszikus drámák új magyar fordításairól Világirodalmi Figyelő, 1960, 2, 248-264

  • Az olasz neorealista regény válsága Világirodalmi Figyelő, 1961, 2, 179-199

  • Teatro italiano in Ungheria. La cultura nel mondo. 1962, N° 7

  • A költői hitel problémája a Machado kritikában Filológiai Közlöny, 1965, 3-4. 315-325

  • La formación de la poética de Antonio Machado Acta Litteraria, 1965, 3-4, 377-393

  • Antonio Machado poétikája MTA I. Osztályának Közleményei, 1966, 3-4, 85-103

  • Das Problem der poetischen Autentizität in der Machado-Kritik Littérature et Réalité, Akadémiai Kiadó, 1966, 216-229

  • Il teatro italiano del Settecento in Ungheria. In: Italia ed Ungheria Akadémiai Kiadó, 1967, 215-225

  • Rulfo, az újító. Helikon, 1969, 4, 432-440

  • La función expresiva de la atmósfera en Pedro Páramo Acta Litteraria, 1969, 3-4, 269-280

  • Rubén Darío a századvégi Spanyolországról és a spanyol modernizmusról Filológiai Közlöny, 1969, 3-4, 235-245

  • Nota sobre el concepto de modernidad de Rubén Darío Revista Chilena de Literatura, 1970, 2-3, 199-206

  • La imagen de Lorca en la obra crítica de Gábor Tolnai Acta Litteraria, 1971, 1-4, 191-194

  • A színház világtörténete. Gondolat, 1972. /Los capítulos sobre teatro español e italiano de los siglos XVI al XVIII, vol. I. 141-184, 258-274, 396-405./

  • Simbología de la doble enternidad en las “Soledades” de Antoniob Machado Cuadernos Hispanoamericanos, 1973, 662-686

  • El mundo dividido de Washington Delgado Cuadernos Hispanoamericanos, 1975, 519-542. N° 300 Lo mismo: Acta Litteraria, 1975, 1-2, 125-146.

  • El problema de la “gravedad” en el Prohemio de Santillana Annales, Sectio Philologica Moderna, 1975, 37-41.

  • A otra cosa. Difícil alternativa de la poesía peruana actual In: Actas del Simposio Internacional de Estudios Hispánicos. Akadémia Kiadó, 1976.

  • La vita teatrale nella corte degli Esterházy e la cultura italiana. Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia e Illuminismo A cura di Béla Köpeczy e Péter Sárközy. Budapest, 1982, 235-240

 5. Fordítás, cikkek, kritikák
  Traducción, artículos, reseñas

  • A. K. Dzsivelegovi Italianskaya narodnaya komediya Filológiai Közlöny, 1955, 3, 422-423

  • R. Bazin: Histoire de la littérature américaine de langue espagnole Filológiai Közlöny, 1955, 4, 565-568

  • Carlos Luis Fallas: Mamita Yunai /regényfordítás/traducción/ Európa, 1955, 159

  • N. Machiavelli: Mandragora. Európa. 1957. /Utószó/Comentario/

  • Vito Pandolfi: La commedia dell’arte Világirodalmi Figyelő, 1960, 1, 41-43

  • Négy könyv a modern olasz prózáról Világirodalmi Figyelő, 1960, 1, 41-43

  • Széljegyzet a legújabb Haydn-monográfiához Magyar Zene, 1961, 6, 644-646

  • Govoni legújabb regénye. Nagyvilág, 1961, N° 11

  • Davide Lajol: Il “vizio assurdo”. Storia di Cesare Pavese Világirodalmi Figyelő, 1961, 3-4, 491-492

  • Modern magyar költők olaszul Élet és Irodalom, 1962, N° 42

  • A. K. Dzsivelegov: A commedia dell’arte Gondolat, 1963 /Introducción/

  • John A. Cook: Neo-classic Drama in Spain Világirodalmi Figyelő, 1962, 1, 138-139

  • Ettore Lo Gatto: Il mito di Pietroburgo Világirodalmi Figyelő, 1962, 1, 138-139

  • Guido Mancini: Storia della letteratura spagnola Világirodalmi Figyelő, 1962, 2, 263-264

  • Tiszta szívvel. József Attila spanyolul Tiszatáj, 1962, N° 12

  • Carlo Goldoni emlékezései. Gondolat, 1964, 509-519

  • Michele Barbi: Dante élete. Gondolat, 1964 /Comentario, notas/

  • Az európai színháztörténet újabb eredményei Filológiai Közlöny, 1965, 3-4, 487-488

  • Alberto del Monte: Il romanzo picaresco Acta Litteraria, 1966, 3-4, 336-337

  • Carlos Feal Deibe: La poesía de Pedro Salinas Acta Litteraria, 1966, 1-2, 509

  • Dámaso Alonso-José Manuel Blecua: Poesía española de tipo tradicional Acta Litteraria, 1966, 1-2, 507-508

  • A magyar színháztörténet új fejezete Filológiai Közlöny, 1966, 3-4, 498

  • Góngora válogatott versei. Kritika. 1966, 10, 60-61

  • Az új élet költője. Nagyvilág, 1967, 2, 275-276

  • De la nueva literatura machadiana Acta Litteraria, 1967, 1-2, 342-343

  • Klasszikus spanyol drámák Nagyvilág, 1968, 6, 931-932

  • N. Salamon: Recherches sur le thème paysan dans la “comedia” au temps de Lope de Vega. Acta Litteraria, 1960, 427-429

  • Dél-Amerika Remenyik Zsigmond műveiben Nagyvilág, 1972, 6. 921-923

  • Meditación sobre clásicos y modernos Hipócrita Lector /Lima/, 1972, N° 2

  • Lo mismo: Casa de las Américas, 1973, N° 79

  • Oscar Cerruto Nagyvilág, 1974, N° 10

  • Antonio Machado Nagyvilág, 1975, N° 7

  • Öt perui költő Nagyvilág, 1975, N° 9

  • Manuel Scorza: Dobpergés Rancasért Magvető, 1976, /Introducción/

  • “La poesía popular es la verdadera poesía” /Petőfi/ Plural, 1977, N° 4

  • Fiatal spanyol költők Nagyvilág, 1977, 662

  • Una crítica “inadmisible” Anuario de Letras. U.N.A.M. México Vol. XVII. 1979, 371-374

  • La compleja sencillez de Antonio Machado Prólogo a: José Luís Cano: Antonio Machado, Madrid, 1985, 9-12

  • Antonio Machado. In: Tvorchescaia Inteliguentia…1987, 407-426

  • Tvorchescaia evolucia peruanski poetov A. Romualdo y W. Delgado In: Sovremennaia realistichescaia literatura Latinski Ameriki, 1988, 319-334

 6. Egyéb kiadói tevékenység
  Otras actividades de tipo editorial

  • Több mint 100 cikk a spanyol nyelvű irodalmak köréből “A XX század írói” /Gondolat, 1962/ és a “Világirodalmi Lexikon” I-X /Akadémiai Kiadó/ számára /Unos cien artículos sobre literatura de lengua española en “Los escritores del siglo XX” / Gondolat, 1962/ y “Diccionario de la Literatura Universal I-X vols

  • Modern Filológiai Füzetek Akadémiai Kiadó A sorozat főszerkesztője , mintegy 40 kötet gondozásában jelent meg /Cuadernos de Filología Moderna/ Akadémiai Kiadó Se han publicado unos 40 volúmenes bajo su dirección

  • Filológiai Közlöny A sorozat főszerkesztője /Revista de Filología/ Dirección de esta revista

Fő Művei


Eszterházi VigaszságokLas dos soledades de Antonio Machado