Pályázati kiírás
Horányi Mátyás Emlékdíj
2016A Horányi Mátyás Alapítvány pályázatot ír ki olyan 30 év alatti kiemelkedő eredményeket elért egyetemi hallgatók, doktoranduszok, fiatal kutatók és fordítók részére, akik a spanyol nyelv és az ibéramerikai spanyol nyelvű irodalom terén kimagasló tudományos eredményeket értek el, tevékenységükkel hozzájárultak a hazai hispaniszta kutatási hagyományok folytatásához, a spanyol ajkú országok kultúrájának megismertetéséhez, dicsőséget szereztek az ELTE Spanyol Tanszékének, és tudományos munkájukon kívül sokat tettek a diák-közéletért. Pályázni megvédett diploma dolgozattal lehet. Előnyt jelent a tudományos diákköri munkában való részvétel, a megjelent publikációk, illetve a tanszéki rendezvények szervezésében történő önkéntes részvétel.

Budapest, 2015. december 15.